Projects

Shapemetics, UAB, siekdama padidinti įmonės patrauklumą investuojant į gaminių originalių dizaino sprendimų sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „SOLIDU produktų dizainas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0034.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. vasaris.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.